1.89 கோடி இன்ஸூரன்ஸ்! அதிர வைக்கும் JSK ஆடியோ பதிவு!

1.89 கோடி இன்ஸூரன்ஸ்! சிக்கலில் சிகிச்சை பெறும் தயாரிப்பாளர்கள்! அதிர வைக்கும் JSK ஆடியோ பதிவு!