வாழ்த்துக்கள் பெற்றதில் மகிழ்ச்சி! – ரஜினிகாந்த்.

Rajinikanth honoured with Dadasaheb Phalke award 2021